Certificate of Excellence
2014-2024

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot er det mest ekstravagante renæssanceslot i Norden. I modsætning til Kronborg, som er en fæstning med militær og strategisk betydning, er Frederiksborg mere et palads, hvor kongerne kunne leve i luksus. Det er bygget på tre små øer i en sø i Hillerød og omgivet af et overdådigt haveanlæg.

Historie

Frederik II købte i 1560 herregården Hillerødsholm og ombyggede den til det første Frederiksborg opkaldt efter ham selv. 

Sønnen, Christian IV, rev hovedbygningen ned og opførte det nuværende langt større slot i perioden 1599-1620. Hovedarkitekten var Hans van Steenwinckel, som også byggede Børsen, Rundetårn, Rosenborg, Nyboder og mange andre af Christian IV's byggerier og derved er bagmanden til det, som vi kalder Christian IV stil. 

Kongerne bevarede skovene omkring slottet som jagtområder, hvilket stadig præger Hillerød i dag.  

Slotskirken

Slotskirken er en af Danmarks smukkeste kirker. Her er konger blevet salvet og gift, og kirken bruges også i dag som sognekirke. På kirkens vægge hænger våbenskjolde for alle modtagerne af de to højeste ordener i Danmark, Elefantordenen og (Storkorsridderne af) Dannebrogsordenen. 

Slotshaven

Slotshaven ved Frederiksborg Slot stammer fra anden halvdel af 1600-tallet (Barok-tiden). Haven blev nedlagt i 1800-tallet men genopbygget 1993-1996 udfra originale tegninger under ledelse af Slots- og Ejendomsstyrelsens daværende direktør Carsten Jarlov. Det bedste overblik over haven fås inde fra vinduerne på slottets tredje sal. 

Branden på Frederiksborg Slot

Slottet brændte i 1859. Det meste af hovedbygningen blev ødelagt med undtagelse af slotskirken og audienssalen.  Murene stod dog endnu, og Carlsbergs grundlægger J.C. Jakobsen betalte for en genopbygning. Museet hører den dag i dag under Carlsbergfondet og er i sidste ende finansieret af overskuddet fra Carlsberg. 

Hvordan man kommer til Frederiksborg Slot

Der er 35 kilometer fra København til Frederiksborg Slot. S-toget fra Københavns Hovedbanegård til Hillerød tager 42 minutter, hvorefter det tager ca. 20 minutter at gå til slottet.

Let others know about this page: