Certificate of Excellence
2014-2024

Kronborg

Kronborg er Skandinaviens vigtigste fæstning. Den ligger ved indsejlingen til Østersøen, som er et af verdens strategisk vigtigste knudepunkter. Al handelstrafik fra en lang række lande har altid skulle igennem her, og med Øresundstolden havde Danmark derfor i århundreder en meget stor og vigtig indkomst. Kronborg er også verdensberømt som scene for Shakespeares Prins Hamlet, som alle amerikanere og englændere kender, men få danskere har læst. Det nuværende slot stammer fra 1585 og er på alle måder et imponerende bygningsværk. 

Den første borg

Det første slot blev bygget i 1420 af Erik af Pommern under Kalmarunionen og blev kaldt Krogen. Dette slot havde de samme dimensioner som det nuværende. En hel del af murene er stadig bevaret, da man ved den senere udbygning af Kronborg ikke rev det gamle slot ned, men primært byggede ovenpå. 

Det nuværende Kronborg

Frederik II bankede svenskerne i Syvårskrigen 1563-1570 og fik en betydelig krigsskadeerstatning fra arvefjenden, som han blandt andet brugte til at bygge Kronborg til sin nuværende størrelse. Sverige havde udbygget sin vigtigste fæstning i Kalmar, og Frederik II byggede kort efter Kronborg lige lidt større, hvilket næppe har været en tilfældighed. 

Slottet blev raseret af en omfattende brand i 1629, hvor en stor del af rummene tog alvorlig skade uden at slottet dog faldt sammen. Murene er derfor fortsat originale, men overalt på slottet ser man Christian IV's initialer, C4, efter den omfattende restauration, som var nødvendig efter branden. Slotskirken overlevede heldigvis branden og fremstår derfor som den mest originale del af slottet. 

Erobret af de onde svenskere

Kronborg blev erobret af svenskerne i 1658 i den katastrofale krig, hvor vi endte med også at miste Skåne. De danske tropper var trukket tilbage til København, og slottet havde derfor ikke tilstrækkeligt mandskab til at modstå belejringen, som dog alligevel tog nogle uger inden danskerne blev overmandet.  Svenskerne plyndrede efterfølgende slottet. Et meget flot springvand i slotsgården blev revet ned, og talrige malerier og kunstværker blev stjålet og befinder sig fortsat i Sverige som tyvegods. Blandt andet befinder Frederik II's meget smukke bordhimmel (et stort tæppe, som hang over og bagved kongens trone) sig på Nationalmuseet i Stockholm, hvor den ikke kommer til sin ret.

Øresundstolden

Det vides ikke præcis, hvornår de danske konger begyndte at opkræve Øresundstold, men senest i 1429 efter opførelsen af Krogen var det fast praksis. Med årene blev det en meget stor indtægtskilde for den danske stat og har udgjort minimum 10% af Danmarks indtægter, da det toppede. Christian IV var en af de konger, som malkede denne kontantko mest for at finansiere sine mange krige og byggerier. Det skaffede Danmark mange fjender og var en af årsagerne til, at vi mistede Skåne, fordi andre magter ikke ønskede, at Danmark skulle kontrollere begge sider af sundet.

Overraskende nok beholdt Danmark dog retten til at opkræve Øresundstold indtil 1857 næsten to hundrede år efter tabet af Skåne. Ved en stor international konference blev det aftalt, at Danmark fik et beløb svarende til 12 års toldindtægter mod, at vi stoppede opkrævningen. De fleste lande betalte straks, men Anders Fogh Rasmussen valgte i 2007 at eftergive Brasiliens gæld, da de åbenbart ikke havde tænkt sig at betale, hvad de skyldte.

Shakespeares Hamlet

William Shakespeares Hamlet er måske verdens mest kendte teaterstykke. I den angelsaksiske verden er det meget almindeligt læsestof i gymnasierne, og vi oplever derfor ofte, at vores udenlandske gæster kender historien langt bedre end de fleste danskere. 

(Hvis man vil have opfrisket Hamlet , kan man se dette glimrende otte-minutters resumé af skuespillet). 

Da Shakespeare skrev sin historie i starten af 1600-tallet var Kronborg en meget velkendt fæstning i Europa. Borgen var relativt nyopført, og de mange handelsskibe og et royalt bryllup mellem den danske prinsesse Anna (Christian IV's søster) og den engelske tronarving i 1589 havde også gjort slottet kendt i England. 

Der er spekulationer om, at Shakespeare måske har besøgt slottet, men det er dog ikke den dominerende mening blandt historikere.  Men man ved, at en af hans skuespillere havde besøgt Kronborg i 1586, og måske er det derfor, at Shakespeare faktisk beskriver både slottet, Helsingør og bysbørnene overraskende præcist i teaterstykket.

 

Holger Danske

Holger Danske sidder som bekendt i Kronborgs kælder og  er klar til at forsvare Danmark den dag en mere alvorlig trussel end den tyske værnemagt, corona-virus eller andre episoder, som han hidtil er sovet fra, måtte vise sig. Den nuværende statue stammer fra 1980'erne, hvor de aldrende frihedskæmpere fra modstandsgruppen af samme navn fik samlet penge ind til at erstatte den tidligere smuldrende gipsstatue, som hidtil havde befundet sig i kælderen. (og som faktisk ikke var en rigtig statue men blot var et forarbejde til kunne støbe en statue af bronze, som i dag befinder sig i Skjern).

Navnet Holger Danske stammer oprindeligt fra et fransk kvad fra 1100-tallet, hvor en kriger med navnet Oger le Danois optræder. Derfra har historien udviklet sig gennem årene og er endt med, at han sidder under Kronborg og passer på os.

Hvordan man kommer til Kronborg

Der er 46 kilometer fra København til Kronborg. Det tager ca. 45 minutter med tog fra Hovedbanegården og derefter en gåtur på ca. 15 minutter fra Helsingør Station.

Let others know about this page: