Certificate of Excellence
2014-2019

Sådan sikrer vi os mod spredning af Corona på vores ture

For at undgå at bidrage til spredning af Corona, gør vi følgende på vores ture:

Under bustransport :

  • Bussernes luftcirkulationssystem er sat til udsugning, så luften ikke cirkulerer i kabinen men suges ud og udskiftes.
  • Par og grupper, der er venner eller familie, bliver sat sammen, men med mest mulig afstand til folk, som de ikke kender
  • Busserne rengøres grundigt efter hver tur så alle overflader, som kan berøres, bliver tørret grundigt af.

Under rundvisninger:

  • Antallet af deltagere på turene tilpasses til størrelsen på de lokaler, som vi skal besøge. På ture til Rosenborg, hvor kælderen har relativt små rum beholder vi et loft over antallet af deltagere på ni personer også når forsamlingsforbuddet i Danmark forsvinder. På vores udendørs gåtur rundt i Gentofte vil antallet bliver højere.
  • Alle gæster skal hele tiden holde afstand på minimum en meter til hinanden og guiden.
  • Folk med mistanke eller symptomer på sygdom må ikke deltage.
Let others know about this page: